RSG Zuidlaren
De trainsters
Het bestuur
Contributie
Ritmische Gymnastiek
Nijntje diploma
Lestijden
Agenda
Nieuws
Foto's
Filmpjes
Gastenboek


De contributie van RSG Zuidlaren bedraagt voor de recreatieve leden t/m 15 jaar €212,50 per jaar (incl. bondsgeld) en voor de leden van 16 jaar en ouder €217,50 per jaar (incl. bondsgeld).
De contributie voor zowel B – als C selectie bedraagt voor de leden t/m 15 jaar €377,50 per jaar (incl. bondsgeld) en voor de selectieleden van 16 jaar en ouder €382,50 per jaar (incl. bondsgeld).
Voor de selecties zijn echter kosten, zoals wedstrijdgelden, materialen, wedstrijdpakjes, en dergelijke niet inbegrepen. De kinderen die voor de selectie worden uitgekozen, worden over de extra kosten door leiding op de hoogte gesteld.
Rustende leden betalen €52,50 per jaar (incl. bondsgeld).

De contributie wordt in 5 termijnen (jan - maart - mei - sept - nov) via automatische incasso van uw bankrekening afgeschreven.

Wat doet de KNGU met bondsgeld.doc
Download

Rekeningnummer: NL 35 INGB.000.52.32.152 ten name van RSG Zuidlaren

Jeugdsport fonds
Mocht je de contributie niet op kunnen brengen dan kun je onder bepaalde omstandigheden gebruik maken van het Jeugdsport fonds. Bezoek de website. Je kan ook informatie inwinnen bij de ledenadministratie.

Opzeggen:
Opzeggen van het lidmaatschap dient SCHRIFTELIJK te gebeuren bij de secretaris van de vereniging in de laatste maand van de contributieperiode (feb - apr - jun - okt - dec)


Mocht je nog vragen hebben over de contributie, betaling of opzegging kun je contact opnemen met de ledenadministratie.Meer info? Mail naar  |  info@rsgzuidlaren.nl